New Surf Fisha 470

Price List

Price List for Stealth Fishing kayaks UK – 2015/2016

 

Surf Fisha 470: £ 1590
 
Fisha 460: £ 1545
Fisha 500: £ 1635
 
Pro Fisha 475: £ 1675
Pro Fisha 525:  £ 1695
Pro Fisha 575: £ 1730
Pro Fisha Duo: £ 1845

Fishing kayak Stealth Fisha 500
Stealth Fisha 500

Stealth fishing kayaks / kayaks de pêche Stealth